Regulamin IV sezonu EzLeague.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.1 Uczestnictwo w rozgrywkach jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem treści regulaminu przez każdego członka drużyny.

§1.2 Nieznajomość regulaminu przez poszczególnych zawodników nie zwalnia z jego przestrzegania.

§1.3 Regulamin może zostać zmodyfikowany przez głównego administratora rozgrywek w każdym momencie, jeżeli jest to tylko konieczne.

II. ZAPISY DO ROZGRYWEK

§2.1 Zapisać drużynę można poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie EzLeague.pl.

§2.2 Udział drużyny w rozgrywkach jest możliwy po wysłaniu formularza rejestracyjnego oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości 50 złotych.

§2.2.1 W przypadku dyskwalifikacji, wycofania się lub innego zdarzenia uniemożliwiającemu zespołowi kontynuację gry, wpisowe nie podlega zwrotowi.

§2.3 Drużyna zostaje potwierdzona jako biorąca udział w rozgrywkach po wysłaniu formularza rejestracyjnego oraz zaksięgowaniu pieniędzy na koncie przedstawiciela EzLeague.pl.

§2.4 Zapisując drużynę, cały skład oraz zawodnicy rezerwowi spoza listy zgadzają się na umieszczenie ich danych osobowych (imię, nick oraz nazwisko) na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych ligi.

III. DRUŻYNY I ZAWODNICY

§3.1 Drużyna składa się z pięciu zawodników oraz ewentualnych dwóch rezerwowych oraz trenera.

§3.Wyznaczony w zapisach kapitan jest osobą reprezentatywną. Do obowiązków kapitana należą działania wymienione w punkcie “IV. ROZGRYWKA” regulaminu.

§3.3 Każdy z zawodników jest zobowiązany do rozgrywania spotkań na zgłoszonym w formularzu rejestracyjnym koncie Steam.

§3.3.1 Zgłoszone konto Steam nie może być objęte blokadą VAC.

§3.3.2 Zgłoszone konto Steam nie może być objęte aktywną blokadą za nielegalne oprogramowanie na platformach typu CEVO, ESEA, ESL lub Faceit.

§3.3.3 Żadne z kont Steam zgłoszonego gracza nie może być ukarane blokadą VAC w ciągu ostatnich dwóch lat od momentu zgłoszenia.

§3.4 Po zakończeniu pierwszej fazy rozgrywek, otwierane jest okienko transferowe.

§3.4.1 Możliwa jest wymiana maksymalnie dwóch zawodników – rdzeń zespołu (3 osoby) musi pozostać bez zmian.

IV. ROZGRYWKA

§4.1 Każdy mecz musi zostać rozegrany na oficjalnym serwerze EzLeague.pl.

§4.1.1 Możliwe jest rozegranie spotkania na innym serwerze – tylko i wyłącznie za zgodą głównego administratora, bądź koordynatora ligi. W innym wypadku mecz zostanie potraktowany jako sparing.

§4.2 Organizacja spotkań odbywa się na prywatnej konwersacji kapitanów stworzonej przez głównego administratora rozgrywek na portalu Facebook.

§4.2.1 Koordynator grupy wyznacza sztywne bariery czasowe, podczas których musi zostać rozegrana dana seria gier.

§4.2.1.1 Spotkanie może zostać przełożone poza bariery czasowe tylko i wyłącznie w razie wyjazdu drużyny na turniej offline i potwierdzenie tego poprzez organizatora turnieju.

§4.2.2 Spośród kilkunastu podanych przez koordynatora terminów oraz godzin, każdy zespół musi dojść pomiędzy sobą do porozumienia i ustalić najbardziej odpowiadający im termin.

§4.2.2.1 Podczas umawiania spotkań panuje zasada – kto pierwszy zajmie termin, ten lepszy.

§4.2.2.2 W wypadku braku porozumienia między kapitanami odnośnie wyboru terminu, administrator ligi sam ustala termin.

§4.2.2.3 W wypadku braku kontaktu z jednym z kapitanów, termin ustala kapitan drużyny przeciwnej.

§4.2.2.4 Przełożenie spotkania po ustaleniu terminu jest możliwe za zgodą obu drużyn oraz administratora ligi.

§4.3 Format banowania.

§4.3.1 Spotkania Best of Two.

1) Drużyna A banuje pierwszą mapę.

2) Drużyna B banuje drugą mapę.

3) Drużyna A banuje trzecią mapę.

4) Drużyna B banuje czwartą mapę.

W puli pozostają trzy mapy.

5) Drużyna A wybiera pierwszą mapę pojedynku, startując po stronie atakującej.

7) Drużyna B wybiera drugą mapę pojedynku, startując po stronie atakującej.

§4.3.2 Spotkania Best of Three.

1) Drużyna A banuje pierwszą mapę.

2) Drużyna B banuje drugą mapę.

3) Drużyna A wybiera pierwszą mapę pojedynku, startując po stronie atakującej.

4) Drużyna B wybiera drugą mapę pojedynku, startując po stronie atakującej.

5) Drużyna A banuje trzecią mapę.

6) Drużyna B banuje czwartą mapę.

7) Pozostaje trzecia mapa, na której rozgrywana jest runda nożowa.

§4.4 Proces banowania map odbywa się na prywatnej konwersacji kapitanów oraz koordynatora.

§4.4.1 Kapitanowie zostaną zaproszeni do grupy maksymalnie 30 minut przed spotkaniem.

§4.4.1.1 Niestawienie się na banowanie 15 minut przed spotkaniem skutkuje automatycznym i losowym odrzucaniem map.

§4.4.2 Koordynator nadzoruje cały proces, odpowiadając na ewentualne pytania.

§4.4.3 Po wybraniu map, kapitanowie są zobowiązani do zgłoszenia składu na spotkanie.

§4.4.3.1 W wypadku, gdy w spotkaniu nie może uczestniczyć zawodnik podstawowego składu, rezerwowy lub trener, drużyna może maksymalnie dwa razy podczas trwania pierwszej fazy rozgrywek oraz dwa razy w trakcie play-off zgłosić osobę spoza listy.

§4.4.3.1.1 Kapitan drużyny musi zgłosić zawodnika, podając jego imię, nazwisko, nick oraz link do profilu Steam. Zawodnik musi zapoznać się z regulaminem. Ewentualne wykroczenia z jego strony nie zwalniają całej drużyny z konsekwencji.

§4.4.4 Drużyny powinny zjawić się na spotkanie punktualnie.

§4.4.4.1 W przypadku 15 minutowego spóźnienia, drużyna przeciwna otrzymuje walkower.

§4.4.4.1.1 Jedyną opcją uniknięcia walkoweru jest zgoda przeciwnika na przedłużenie czasu oczekiwania.

§4.5 Pula map:

1) de_dust2

2) de_inferno

3) de_mirage

4) de_nuke

5) de_overpass
6) de_train

7) de_vertigo

§4.6 Każdy z zawodników jest zobowiązany do używania swojego prawdziwego nicku podczas rozgrywek.

§4.7 Podczas trwania spotkania, każda z drużyn ma możliwość wzięcia pauzy.

§4.7.1 Minutowa przerwa taktyczna – dwukrotnie na stronę.

§4.7.1.1 Jeżeli dojdzie do dogrywki, każdy zespół może wziąć dodatkową pauzę.

§4.7.2 Przerwa techniczna – czas nieograniczony, jednorazowo.

§4.7.2.1 Celowe nadużywanie przerwy będzie równało się z brakiem możliwości wzięcia jej ponownie w dalszym etapie meczu/rozgrywek.

§4.8 Administrator EzLeague.pl może w każdym momencie przerwać spotkanie bez podawania powodu.

§4.8.1 Kontynuacja spotkania bez zgody administratora jest surowo zabroniona.

§4.9 Format rozgrywek.

§4.9.1 Pierwsza faza ligi rozgrywana jest za pomocą grup.

§4.9.1.1 Zespoły są losowo przydzielane do czterech grup.

§4.9.1.1.1 W każdej grupie znajduje się sześć zespołów.

§4.9.1.2 Każdy zespół musi rozegrać spotkanie przeciwko pozostałym drużynom.

§4.9.1.3 Każde spotkanie grupowe jest rozgrywane za pomocą formatu Best of Two.

1) Zwycięstwo – 3 punkty

2) Remis – 1 punkt

3) Przegrana – 0 punktów

§4.9.1.4 W przypadku dogrywki używany jest system MR3 + 10000$ na stronę.

§4.9.1.5 Dwa zespoły z największą ilością punktów awansują do ćwierćfinałów.

§4.9.1.5.1 Jeżeli zespoły będę miały taką samą ilość punktów, o awansie decyduje: bezpośrednie starcie pomiędzy sobą, a następnie bilans rund.

§4.9.2 Druga faza ligi rozgrywana jest za pomocą systemu play-off.

§4.9.2.1 W fazie play-off zmierzą się:

1) #1 grupa A vs. #2 grupa D

2) #1 grupa B vs. #2 grupa C

3) #1 grupa C vs. #2 grupa B

4) #1 grupa D vs. #2 grupa A

§4.9.2.2 Każde spotkanie jest rozgrywane za pomocą formatu Best of Three.

§4.9.2.3 Mecz o trzecie miejsce rozgrywany jest za pomocą formatu Best of Three.

§4.9.2.4 Mecz finałowy rozgrywany jest za pomocą formatu Best of Three.

§4.10 Zawodnicy są zobowiązani do nagrywania swojego POV poprzez komendę “record <nazwa>”.

§4.10.1 Zarówno administratorzy, jak i gracze mają prawo poprosić o okazanie nagrania poszczególnych zawodników w ciągu 72 godzin od zakończenia spotkania.

§4.10.1.1 Konsekwencją braku lub zepsutego nagrania jest rozegranie danej mapy od początku lub walkower dla drużyny przeciwnej.

V. WYKROCZENIA I KARY

§5.1 Działania niepożądane nie ograniczają się do podanych poniżej. Administracja zastrzega sobie prawo do karania każdego niestosownego zachowania i działania.

§5.2 Wykroczenia:

§5.2.1 Wszelkiego rodzaju próby oszustwa administracji ligi oraz używanie nielegalnych wspomagaczy lub wykorzystywanie błędów gry.

§5.2.2 Używanie języka uznawanego za wulgarny, obraźliwy lub w inny sposób szkodliwy podczas gry oraz na mediach społecznościowych ligi w stosunku do innych graczy i administracji.

§5.2.3 Rozgrywanie spotkań na kontach innych niż podanych w formularzu rejestracyjnym.

§5.2.4 Brak sprawnego demo, gdy poprosi o nie administrator.

§5.2.5 Brak screena potwierdzającego wynik spotkania.

§5.3 Kary:

§5.3.1 Upomnienie.

§5.3.2 Powtórzenie mapy/spotkania.

§5.3.3 Poddanie mapy/spotkania walkowerem.

§5.3.4 Dyskwalifikacja zawodnika lub całej drużyny z rozgrywek EzLeague.pl.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6.1 Ostateczna decyzja w każdej sprawie należy do głównego administratora oraz koordynatora ligi.

§6.2 Administracja EzLeague.pl dołoży szczególnych starań, by liga odbyła się bezproblemowo, bez żadnych opóźnień, a każdy mógł się przede wszystkim dobrze bawić.

EzLeague.pl, 30.07.2019 r. ©